Gery Bouw
Sint Gerarduslaan 10
5644 NP Eindhoven
Nederland
E-mail: post@gerybouw.nl

"Gery Bouw fungeert vaak als intermediair tussen mensen en hun omgeving. Ze wil betrokkenheid van de kijkers, niet zozeer bij het werk, als wel bij de boodschap ervan. Alsof ze de maatschappij een spiegel voorhoudt en de vinger legt op de zere plek van het ontbreken van werkelijk contact. Of liever nog: ze daagt mensen uit anders te handelen, om zich open te stellen en relaties aan te gaan.
Of het nu opdrachten zijn of autonoom werk, steeds handelt haar kunst over intimiteit, over menselijke warmte en de kosmische verbondenheid van ons allemaal met de natuur en met elkaar."


Citaat van Rebecca Nelemans - kunsthistoricus


What's new

Upcoming Now Recently

© Gery Bouw