"Levenstakken"

Brouchure Gemeente Veghel
Eric Tausch
September 2005


Opdracht

De gemeente Veghel heeft een Publieksplein gebouwd met het doel de dienstverlening voor de Veghelse burger te verbeteren. Het fysieke publieksplein maakt onderdeel uit van het stadhuis. Elke burger die een vraag heeft kan hier terecht en heeft ook hier het eerste contact met de gemeente.
Tegelijkertijd met de opdracht voor het realiseren van het publieksplein is de kunstcommissie gevraagd te adviseren over de mogelijkheden van een integrale kunsttoepassing. Na een uitvoerige studie naar de mogelijkheden van kunsttoepassing en advisering door de Nieuwe Brabantse Kunst Stichting heeft Gery Bouw opdracht gekregen om haar idee uit te werken. In goed overleg met de gemeente als opdrachtgever, de kunstcommissie en de architect is gekozen om de glasgevel aan de zijde van het Stadhuisplein te voorzien van een zeefdruk.

Kunstenaar Gery Bouw

Gery Bouw woont in de gemeente Eindhoven en heeft de academie voor IndustriŰle Vormgeving afdeling Autonoom in Eindhoven afgerond.
Inspiratiebronnen vindt Gery Bouw in het dagelijks leven. Zij laat zich inspireren door de media, gebeurtenissen, foto's en teksten en door de mensen om zich heen. In haar werk speelt de mens een belangrijke rol. Dit geldt voor het autonome werk maar ook voor het werken in opdracht. Zij probeert de mensen te betrekken, uit te dagen en te confronteren met wat ze hen aanbied. Het publiek wordt vaak direct of indirect betrokken bij het ontstaan en is soms ge´ntegreerd in haar projecten.
Gery Bouw maakt veel gebruik van foto's en teksten op glas die met behulp van digitale technieken worden bewerkt. De werken die zij in opdracht maakt worden vaak ge´ntegreerd binnen de architectuur voornamelijk in openbare gebouwen. De beelden die zij maakt gaan een relatie aan met hun omgeving, qua vormgeving en thematiek.

Kunstwerk "Levenstakken"

Gery Bouw heeft de glasgevel van het publieksplein geheel voorzien van een doorlopende zeefdruk van een oude beuk. In de uitlopers van de takken zijn 562 namen van bewoners van de gemeente Veghel "geschreven". "Het betreft een kunstwerk waarbij het transparante glas in combinatie met de afbeelding van de boom een relatie heeft met de transparantie van het publieksplein.", aldus Gery Bouw.
De takken van de boom staan volgens Gery symbool voor de werkzaamheden en de organisatie van de gemeente Veghel. Het betreft groei en samenwerking volgens een bepaalde structuur, waarbij alle lijnen uitkomen bij de Veghelnaren. Deze elementen zijn van toepassing op zowel de boom als op de gemeente Veghel. De takken schrijven als het ware de achternamen in hun groeiproces waarmee de namen verankeren en opgaan in het geheel.

De namen hebben betrekking op de inwoners van de gemeente Veghel. Een uitvoerige studie in het streekarchief en gesprekken met de heemkundekring Veghel en Erp hebben uiteindelijk geleid tot een keuze van de namen. Het telefoonboek diende als graadmeter. Met deze namen tracht Gery de gemeenschap letterlijk in beeld te brengen en een plek te geven binnen het stadhuis. Het stadhuis is dan ook altijd een ontmoetingsplaats voor de inwoners. De gemeente zal altijd een relatie hebben en houden met de Veghelse inwoner.www.gerybouw.nl