Catalogus "Kunst bij Rijksgebouwen"

uitgave: Atelier Rijksbouwmeester 2004

Kunstenaar: Gery Bouw
Gebruiker:   Ministerie van Justitie  GBO Zoetermeer
 

 

Door Jacques Eijkelenberg

De opdracht aan kunstenaar Gery Bouw voor de locatie Gemeenschappelijke Beheer Organisatie, Ministerie van Justitie, te Zoetermeer is in meerdere opzichten uitzonderlijk.

In 1998 realiseerde zij in de 'oksel' van het gebouw, in het vijf verdiepingen tellende centrale deel, een serie van beelden 'de Zinnen'; cirkels van glas tegen het plafond met teksten en beelden verwijzend naar de zintuigen. De ontvangst van haar werk bij de opdrachtgever was dermate positief dat haar opdracht is verleend haar concept voort te zetten in andere delen van het gebouw. Opdrachtgever en Rijksgebouwendienst stond daarbij voor ogen een samenhangend geheel te verkrijgen van architectuur, inrichting en kunst.

Gery Bouw heeft onderzoek gedaan naar 'gevoelige' plekken in deze architectuur, plaatsen waar haar werk coherentie zou kunnen bewerkstelligen en haar bevindingen vastgelegd in een totaalontwerp. In de uitwerking van de onderscheiden delen is rekening gehouden met een wisselende bezetting en organisatie in het gebouw. Haar werken, fotomontages op glas, zijn zo uitgevoerd dat ze steeds op andere plaatsen in het interieur inzetbaar zijn. In een viertal opdrachten tot nog toe is vormgegeven aan de ambitie om architectuur en kunst met elkaar te verbinden. De opdracht is met de realisatie van een fotomontage aan het exterieur van het gebouw voorlopig afgesloten, maar kan in de toekomst binnen hetzelfde concept verder uitgebreid worden.

In haar montages heeft Gery Bouw een analogie gezocht met details uit het ontwerp voor het interieur; waar in het interieur sommige deurvlakken een voortzetting vormen van het vloeroppervlak, heeft zij deze 'kanteling' van perspectief nog eens versterkt door 'onbestaanbare' onderaanzichten te gebruiken. Op die manier zijn interessante verbindingen ontstaan tussen beeldvlak en de dimensies van de architectuur.

Met de opdracht aan het exterieur van het gebouw is zowel de interne structuur zichtbaar geworden aan de periferie of buitenste schil van de architectuur, als tegemoet gekomen aan de wens van de opdrachtgever het gebouw 'herkenbaarder' te maken in een anonieme omgeving van kantoorgebouwen. Het gebouw (architectuur en kunst) verkrijgt hiermee een 'plaats' en in zekere zin een identiteit, zonder direct te verwijzen naar Justitie.

In de toekomst zal de betrokkenheid van de kunstenaar bij dit project belangrijk blijven - bij wisselingen en uitbreidingen - maar ook bij het ordenen van alle onderdelen van het gebouw. Gery Bouw is door de opdrachtgever verzocht haar expertise in het scheppen van heldere beelden met enige regelmaat aan te bieden ten behoeve van degene die verantwoordelijk zijn voor het beheer van het gebouw.

Hoewel bescheiden in omvang en rekening houdend met het tijdelijke karakter, mag het project GBO Zoetermeer gezien haar innoverende karakter, als bijzonder en geslaagd beschouwd worden. Als opdrachtgever is door Justitie veel ruimte verleend om op een vernieuwende wijze aan deze opdracht te werken. Het mag beschouwd worden als een volwaardig experiment waar het gaat om het zoeken naar samenhang tussen architectuur, inrichting, organisatie en kunst.
Gery Bouw stelt met haar interventies de 'zinnelijkheid' , een gewichtig aspect voor een goed leven, aan de orde in een omgeving waarin ratio en functionaliteit op de voorgrond staan.www.gerybouw.nl