KUNSTBEELD 10/2003

Glazen dame in Zoetermeer

Tussen de saaie kantoorgebouwen in het centrum van Zoetermeer rijst tegen een van de gevels een reusachtige dame op. Je vraagt je direct af hoe deze dame daar terecht komt en wat ze daar aan de Luxemburglaan doet. Het blijkt om een fotowerk van beeldend kunstenaar Gery Bouw (1957) te gaan. Ze heeft het op de glazen entreegevel van het pand van de Gemeenschappelijke Beheer Organisatie (GBO) van het ministerie van Justitie aangebracht. Het is het enige van een aantal van Bouws kunstwerken dat voor iedereen zichtbaar is. De rest zit in het pand zelf verborgen.
Bouw begon in 1998 met een serie van vijf glazen cirkels in de plafonds van het centrale deel op elk van de vijf verdiepingen. Als bloemen prikkelen deze combinaties van beeld en tekst de zinnen. De teksten zelf zijn ontleend aan grote denkers als Plato en Ghandi. Ook minister Modderman (1883) wordt geciteerd. Op deze manier weet Bouw niet alleen architectuur en kunst samen te laten smelten. Ook inhoudelijk sluit dit kunstwerk aan bij de functies van Justitie.
Dat geldt ook voor de andere fotowerken die volgden. Telkens koos Bouw voor glazen wanden of delen van het plafond waar zij haar min of meer transparante beelden op aanbracht. Beeld en architectuur vallen daarmee samen en zetten tegelijkertijd de verbeelding aan het werk. Om de aandacht van de kijker vast te houden, gebruikt zij voorstellingen waar een zekere beweging in zit. Je ziet de gefotografeerde mensen lopen en voortbewegen. Doordat ze hen vanuit een ongebruikelijk hoek heeft vastgelegd, pal van boven of juist recht van beneden, verkrijgen ze iets voyeuristisch. Dat strookt met de afluisterpraktijken die bij het ministerie van Justitie in het algemeen plaatsvinden om criminelen op te sporen. AI deze aspecten zijn ook in de vrouwenfiguur in de gevel terug te vinden.

Sandra Spijkerman

www.gerybouw.nl