Onthulling Het Baken kost moeite

Deventer Dagblad 27-03-2002

van onze medewerker

ZWARTSLUIS - 27 MAART 2002 - Nadat het Kulturhus in Zwartsluis al bijna een jaar in gebruik is, had gisteravond 'de grote finale' plaats. Voor het gebouw werd de zuil 'Het Baken' onthuld. Binnen zetten bestuurders hun handtekening onder de statuten en werd het boekwerkje 'Kunst in het Kulturhus' gepresenteerd.

In de grote zaal van het Kulturhus verwelkomde voorzitter Jos Parlevliet iedereen die op enigerlei wijze betrokken is of was bij de realisering van het inmiddels wijd en zijd bekende en bovendien alom gewaardeerde Kulturhus. Het gezelschap bestond onder andere uit vertegenwoordigers van niet minder dan elf instellingen, gebruikers en eigenaren. Bovendien waren de oprichters van het Kulturhus aanwezig.

Voorzitter Parlevliet schetste in het kort de geschiedenis van het gebouw: november 2000 de eerste-steenlegging, juli 2001 de ingebruikneming en nu in 2002 de grote finale met daarbij de ondertekening van de statuten, de onthulling van de zuil Het Baken en de aanbieding van het eerste exemplaar van een boekwerkje 'Kunst in het Kulturhus, een eigentijdse verbeelding van een universeel thema'.

Wethouder Wolter Eenkhoorn schonk in zijn toespraak aandacht aan de doelstellingen van het Kulturhus, waaronder het behoud van voorzieningen in de kern, de samenwerking tussen zorg en welzijn, alsook het bevorderen van contacten tussen generaties. Eenkhoorn memoreerde ook het feit dat de provincies Overijssel en Gelderland erg enthousiast zijn over het Kulturhus en van plan zijn in de provincies aan een tiental van deze projecten medewerking te verlenen. De wethouder merkte op dat de gemeente Zwartewaterland trots is op de prachtige voorziening in Zwartsluis.
Vervolgens las notaris mr. Voorhuis uit Genemuiden een samenvatting voor van de statuten van het Kulturhus, waarna deze door een groot aantal personen werden getekend.

Ger Noordhuis, wethouder van de voormalige gemeente Zwartsluis, toonde zich erg blij dat het gebouw er in zijn volle glorie staat. Hij stelde dat er financieel heel wat is geworsteld, maar dankzij onder andere de provincie en de gemeente Zwartsluis is het goed voor elkaar gekomen. Noordhuis wijdde ook een aantal woorden aan de enkele jaren overleden Grietje Vinke-Beens, die aan de basis van het Kulturhus heeft gestaan.
Na zijn toespraak toog het gezelschap om de finale mee te maken, de onthulling van Het Baken, naar buiten.

Terug in de zaal hield Henk Laarakkers een causerie over het door de gedreven kunstenares Bouw vervaardigde kunstwerk in het Kulturhus, een fotoserie op glas van 95 inwoners van Zwartsluis, van de jongste tot de destijds oudste. De serie markeert de levenscyclus van de generaties en geeft een beeld van het verouderingsproces. Na zijn toespraak bood hij Overijssels gedeputeerde Jan Kristen het eerste exemplaar aan van het boekje 'Kunst in het Kulturhus'. Het boekje is bedoeld om het project Kulturhus breed te promoten in de wereld van cultuur, welzijn en zorg. Laarakkers prees de provincie voor haar warme hart voor dit project. Op zijn beurt bood de gedeputeerde een exemplaar aan kunstenares Bouw aan. Kristen toonde zich in een toespraak opgetogen over het eigentijdse Kulturhus, dat een ontmoetingsplek van de generaties wil zijn. De gedeputeerde onthulde dat de provincies een half miljoen wil voteren voor elk van de nog te bouwen Kulturhusen. Een Kulturhus kan verschraling van de samenleving tegengaan, merkte Kristen op.
www.gerybouw.nl