"De spiegels van de Bennekel"
64 uitspraken geschreven in licht